Sosyal Hizmetler

Başkanlığımız, bütçe imkanları doğrultusunda öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci statüsünde çalıştırmaktadır. Yine Başkanlığımız bütçesinden öğrencilerimize yıl boyunca yemek bursu verilmektedir. 
 

Üniversitemiz öğrenci ve personeli Öğrenci Toplulukları tarafından organize edilen kan bağışı kampanyalarına katılarak düzenli olarak kan bağışı yapmaktadırlar. Ülkemizde ve İlimizde düzenlenen Engellilerle ilgili konferans, çalıştay ve sosyal faaliyetlere öğrencilerimizin ve personelimizin katılımı sağlanmaktadır. Ülkemizde yaşanan doğal afetlerde zarar gören insanlarımız için çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmektedir.