Sağlık Hizmetleri


Üniversitemizin öğrenci ve personeline hizmet vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri biriminde bir hemşire ve bir psikolog görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri biriminde ilk yardım ve acil bakım hizmeti olarak ateş, nabız, tansiyon ölçümü, küçük yaralanmalarda ve küçük yanıklarda pansuman, burkulmalarda bandaj uygulaması vb. hizmetler verilmektedir. Önemli sağlık problemlerinde 112 acil servise haber verilmesi ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlık hizmetleri biriminin görevidir. Öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşundan da yararlanmaktadır.

Öğrencilere ve personelimize sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması hususunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunan bir psikoloğumuz bulunmaktadır. Psikolog; öğrenci ve personelin sosyal sorunlarının, eğitime veya meslek seçimine ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar. Görüşme süreci gizlilik ilkesinin gereklerine disiplinin etik ve mesleki ilkelerine bağlı olarak yürütür.

 

 

 

Hemşire Emine EVBAŞI

Psikolog N. Emrah KARABULUT

Dahili : 4006

Dahili : 4008