Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci ve personeline sağlık hizmetleri konusunda hizmet vermektedir. Üniversitemiz ile Artvin İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Merkez Yerleşke Sağlık Bilimleri Fakültesi idari giriş katında Salı ve Perşembe günleri 10.00- 12.00 saatleri arasında Üniversitemiz öğrenci ve personeline bir doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.

 

GENEL BİLGİLER

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 * Genel sağlık sigortalılığı yabancı uyruklu öğrenciler için zorunlu değildir. Genel sağlık sigortalısı sayılmayan öğrencilerin sağlık harcamalarının kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

* Türkiye’ye eğitim amacı ile gelen ve Türkiye’de anne veya babasından sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu öğrenciler talep ederlerse okula ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde genel sağlık sigortalısı olabilirler.

* Genel sağlık sigortalısı olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler yabancı kimlik numarası almamış olsalar dahi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya başvuruda bulunarak talepte bulunabiliriler.

* Genel sağlık sigortalısı sayılan yabancı uyruklu öğrencilerin 2021 yılı için belirlenen primin bir yıllık tutarının tamamını peşin ödemeleri halinde bir yıl boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkündür.

* Talepte bulunarak genel sağlık sigortalısı olan yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim süresi bitmeden talep ile genel sağlık sigortasından çıkmaları mümkün değildir.

* Yabancı uyruklu öğrenci kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılan öğrenciler yalnız kendileri sağlık hizmetlerinden faydalanacak olup eş veya çocuklarının bu hizmetlerden faydalanmaları mümkün değildir.

* Okula ilk kayıt tarihinden itibaren ilk üç aylık süreyi kaçıran veya eş/çocuklarını da kendisi üzerinden genel sağlık sigortalısı yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye’de bir yıllık ikamet süresini doldurmaları halinde İl veya İlçelerdeki SGK Merkezlerine başvuruda bulunarak genel sağlık sigortalısı olmayı talep edebilirler. Bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılan kişilerin 2021 yılı için belirlenen aylık primleri ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda talepte bulunanların Türkiye’de kaldıkları sürece genel sağlık sigortalılığı devam edecek olup başka sigortalılığı olmadığı sürece genel sağlık sigortalılığı sonlandırılamayacaktır.

 ÖĞRENCİLERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK HAKKI VE TEDAVİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ REHBER

 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilecek olması nedeni ile ikametgâhı Türkiye’de olan kişiler aynı kanunun 60. maddesinde belirtilen koşullarda Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda Üniversitemiz öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılıkları hakkında aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler;

Bu statüde yer alan öğrencilerimiz çalışmaları karşılığında Genel Sağlık Sigortalılıklarını kazanmış olmalarından dolayı (Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan ve staj görevini yerine getiren öğrencilerimiz bu kapsamda değerlendirilmez) gerçekleştirmeleri gereken ekstra bir işlem gerekmemektedir. Sosyal güvenlik aktivasyonlarının yapılmamış olması durumunda bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurularak aktivasyon işlemi gerçekleştirilmelidir.

2) Her hangi bir işte çalışmayan;

  • Aile fertleri tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, Öğrencilerimiz aile fertleri içerisinden (anne, baba, eş) sosyal güvencesini sağlayacak olan üyesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi içerisinde tanımlanmış olması gerekir. Bu işlemler eğitim öğretim dönemleri itibari ile temin edilecek öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne teslim etmek suretiyle güncellenmelidir.
  • Yaş sınırı olmaksızın ailelerine ait sosyal güvencesi bulunmayan veya 25 yaşını doldurmuş öğrenciler; Aile fertleri (anne, baba,eş) içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması durumunda öğrencimizin aile fertleri tarafından, 25 yaşını doldurmuş olan öğrencilerimiz ise kendileri tarafından öğrenci belgesi ile birlikte, adrese dayalı nüfus sitemine göre ikamet adreslerinin bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir.

Gelir tespiti sonucunda aile bireyleri başına asgari ücretin üçte birinden az gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz, giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmak üzere Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Tespit sonucunda asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencilerimiz aylık ödeyecekleri tutarlar belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınır. Öğrencilerimizin başvurularını 01.01.2012 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar. Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait iletişim bilgilerine www.sydgm.gov.tr/tr/vakif web sayfası aracılığı ile ulaşabilirler.

3) Yeşil Kart sahibi olan öğrenciler;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yeşil Kart verilmiş olan öğrencilerimizin kartlarına ait vize tarihlerinin dolmasının ardından 1 ay içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde en üst gelir grubu kapsamında değerlendirilir ve yüksek prim oranları ödemek durumunda kalırlar.

4) Kısmi zamanlı çalışan ve staj yapan öğrenciler;

Üniversitemizde kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ile ders müfredatlarına göre staj yapan öğrencilerimizden Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri yapılmadan önce kendilerinden SGK’dan müstehaklık belgesi alması istenir. Ailesi tarafından bakmakla yükümlü bulunan öğrencilerimiz hakkında üniversitemiz tarafından iş kazası ve meslek hastalığı primleri yatırılır. Bakmakla yükümlü bulunmayan öğrencilerimize ise iş kazası ve meslek hastalıkları primlerinin dışında genel sağlık sigortası primleri de üniversitemiz tarafından yatırılır. Bu kapsamda olan öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası primleri 30 iş gününü doldurduğunda öğrencilerimiz kendileri üzerinden sağlık yardımlarından faydalanabilirler.