Öğrenci Toplulukları Güncellemeleri Hk.

25 Ekim 2019, Cuma 93

Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 7. maddesinde sayılan belgelerin topluluk başkanlarınca güncellenerek 15 Kasım 2019 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde anılan yönerge esasları uyarınca gerekli işlemler başlatılacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup ayrıca resmi yazı gönderilmeyecektir. İlgililere önemle duyurulur.