Birim Kalite Komisyonu


Birimimiz Birim Kalite Komisyonu 

S.N Unvanı Adı Soyadı Kalite Komisyon Üyeleri
1 Daire Başkanı Kaya ERDEM Komisyon Başkanı
2 Şube Müdürü Recep ERDEM Üye
3 Şube Müdürü V. Murat YILDIZ Üye
4 Şef Yusuf KARATAŞ Raportör

 

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları