Birim Kalite Komisyonu

Birimimiz Birim Kalite Komisyonu 

S.N Unvanı Adı Soyadı Kalite Komisyon Üyeleri
1 Daire Başkanı Kaya ERDEM Komisyon Başkanı
2 Şube Müdürü Murat YILDIZ Üye
3 Şef Yunus GÖKTAŞ Üye
4 Bilgisayar İşletmeni Mehmet ÖZAY Raportör/ Birim Kalite Sorumlusu 

 

Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları